Lidmaatskap

Wat kan jy verwag?

Ons lidmaatskap-kurses is gebaseer op Markus 12:28-31. Jesus gee ons 'n duidelike opdrag in sy lering; ons moet God liefhê met ons hart, siel, krag, verstand en ons naaste soos onsself. Hoe lyk dit in die moderne lewe. Hoe kan ons God volg in vandag se tyd. Uit die gedeelte het ons 7 Ritmes geïdentifiseer wat 'n Christen kan ritmies uitleef om die opdrag te gehoorsaam.

© 2020 InPas Gemeente. Alle regte gereserveer.