Dienste

Sondagdienste

Oggend - 09:00 AM 
Kinderkerk - 09:00 AM
Graad 7 - 09:00 AM
Tieniers - Vind plaas tydens die oggendiens om 09:00 AM

Ons dienste vind plaas by Laerskool Constantiapark.
Dis op die hoek van January Masilela-en Rover straat, Constantiapark, Pretoria-Oos.

© 2018 InPas Gemeente. Alle regte gereserveer.