Dienste

Sondagdienste

Oggend - 09:00 AM 
Kinderkerk - 09:00 AM
Graad 7 - 09:00 AM
Tieniers - Vind plaas tydens die oggendiens om 09:00 AM

Ons dienste vind plaas by Hoërskool Die Wilgers
8 Frank Weg, Die Wilgers, Pretoria.

© 2020 InPas Gemeente. Alle regte gereserveer.