Waarin ons glo

Ons Bedieningsfilosofie

Ons manier van kerkhou is tussen dié van die drie Susterskerke en die Pinksterkerke.

© 2020 InPas Gemeente. Alle regte gereserveer.