Personeel

Paul Grobler

Mobirise

Paul is verantwoordelik vir die visionêre- en geestelike leiding van die personeel, lidmate en gemeente.

Kobus Grobler

Mobirise

Kobus is verantwoordelik om Herderlike versorging te bied aan al die lidmate.

Hannelie van Heerden

Mobirise

Hannelie is Paul se persoonlike assistent en doen al die finansiële administrasie van die gemeente.

Elkan Butler

Mobirise


Elkan dien as die hoof van die aanbiddingbediening en so ook lei hy die aanbidding in ons gemeente.

Henriëtte de Jager

Mobirise

Henriëtte is verantwoordelik vir alles wat gebeur by die kinderkerk.

© 2018 InPas Gemeente. Alle regte gereserveer.