Personeel

Paul Grobler

Mobirise

Paul is verantwoordelik vir die visionêre- en geestelike leiding van die personeel, lidmate en gemeente.

Kobus Grobler

Mobirise

Kobus is verantwoordelik om Herderlike versorging te bied aan al die lidmate.

Hannelie van Heerden

Mobirise

Hannelie is Paul se persoonlike assistent en doen al die finansiële administrasie van die gemeente.

Gerrit van Veuren

Mobirise

Gerrit is verantwoordelik vir die lofprysing en aanbidding van die dienste.

Natasha Grobler

Mobirise

Natasha is verantwoordelik vir alles wat gebeur by die kinderkerk.

Henriëtte de Jager

Mobirise

Henriëtte is verantwoordelik vir die fasiliteite en help met die administasie.

© 2020 InPas Gemeente. Alle regte gereserveer.