Katkisasie

Wat kan jy verwag?

Katkisasie is Inpas Gemeente se Jeugbediening lidmaatskapkursus. Dit is ‘n eenjaarkursus. In die kursus bespreek ons die 7 Ritmes van ons gemeente, soos in Markus 12:29-31.
Binne die Ritmeklasse behandel ons die jongmense se vrae rondom Christenskap en van die ander belangrikste lewensbeginsels.


Hierdie kursus is vir beide gelowiges en soekers. Ons doen moeite om elke persoon se lewenspad te verstaan en te aanvaar. Buiten vir die vereistes soos hierbo genoem sal daar genoegsame ruimte vir elke katkisant gegun word om besluite te neem t.o.v bekering, die doop en sy/haar toekomstige betrokkenheid by die gemeente. Ons is dus sensitief vir die werking van die Heilige Gees in elke persoon se lewe.


Katkisasie vind plaas tydens die Erediens vanaf 09:00 tot 10:00

© 2020 InPas Gemeente. Alle regte gereserveer.