Tienerdiens

Wat kan jy verwag?

Vind plaas vanaf 9:00 tot 10:00 tydens die erediens!


Alle Tieners word uitgenooi om saam te kom aanbid, en kuier en om in Ritme met Jesus te leef!

© 2020 InPas Gemeente. Alle regte gereserveer.