Jeugdiens

Wat kan jy verwag?

Vind plaas vanaf 09:00 tot 10:00 by Laerskool Constantiapark vind plaas ná afloop van die preek,
vir 45 minute.
Alle Tieners! Waar ons lekker saamkuier, saam aanbid en leer om in Ritme met Jesus te leef!

© 2018 InPas Gemeente. Alle regte gereserveer.