QS Katkisasie

Ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word deurdat julle ’n al beter begrip en ’n fyn aanvoeling ontwikkel.
Dit sal julle in staat stel om dié dinge te onderskei wat regtig saak maak. Dit sal julle ook help om skoon en onberispelik te lewe tot op die dag wanneer Christus terugkom.
Filippense 1:9-10

Quest 4 Significance is Inpas Gemeente se weergawe van katkisasie, waar ons elke Graad 11 leerder wil voorberei en bemagtig om ‘n volwasse lewe te bou wat eer aan God sal gee.

Daar word ‘n dissipelskap pad van agt maande met elkeen gestap waar daar gefokus word op: Kwantiteit van Kennis en Kwaliteit van Karakter. Ons hart is om ‘n generasie te sien groei wat antwoorde gaan soek in God se Woord, wat weet wie hulle in God is, wat ‘n liefde het vir alle mense en die kerk en wat ‘n brandende begeerte het om ‘n impak te maak deur ‘n God-gesentreërde leefstyl en mentaliteit, waar hulle ookal mag gaan.

Ons Quest 4 Significance kursus skop af in Februarie 2022 en ons Graad 11 leerders kom elke Sondag middag (behalwe tydens skool vakansies) om 17:00 bymekaar.

Kom wees deel van ons avontuur!

Skakel Paul (082 496 5843) om meer uit te vind of om te registreer vir 2022.